Pokyny

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Datum: 28.4. 2013

Centrum: Rekreační středisko Nesměř u Velkého Meziříčí (49°18´30´´N, 16°1´53´´E) (Eliášova myslivna).

Zařazení závodu do soutěží: 6. závod Ligy Vysočiny 2013, Závod HSH rankingu s koeficientem 1,00, Veřejný závod

Prezentace: 8:15 - 9:15

Příjezd: Z důvodu příjezdu k parkovišti v délce 3 km po úzké silničce s malou možností vyhýbání, žádáme všechny účastníky závodu, zejména pak oddíly, které budou přijíždět autobusy, o dostatečnou časovou rezervu pro prezentaci. Parkování autobusů bude rovněž v Rekreačním středisku. Parkování pouze dle pokynů pořadatelů!!!

Vybavení centra: K dispozici jsou stabilní WC a mytí v prostoru centra. Přísný zákaz používání mýdel a saponátů v řece Oslavě – chráněné území. Pro převlékání budou k dispozici chatky rekreačního střediska. V rekreačním středisku možnost občerstvení (obvyklý sortiment).

Čas vítěze: Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Čas 000: 10:00, individuální start. Závodníci kategorie HDR a P se mohou dostavit ke startu kdykoliv do času 60.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0 - 1100 m; Centrum – start 1 - 2000 m, převýšení 50 m (modrobílé fáborky); Centrum – start 2 – 100 m (zelenobílé fáborky) H12, D12, H10, D10, H10N, D10N, HDR, P; Cíl – centrum 50 m

Mapa: NESMĚŘ M 1:10000, E 5 m, stav květen 2011, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, tisk mapy ofset, hlavní kartograf Petr Přikryl, mapa je vodovzdorně upravena. Pro kategorie H21C, D21C, H35, H18 také ROHOVEC M 1:10000 , E 5 m, stav květen 2011, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, tisk mapy ofset, hlavní kartograf Petr Přikryl, mapa je vodovzdorně upravena pro kategorie H21C, D21C, H35, H18, pro ostatní kategorie bude na startu k dispozici obal. Zvláštní mapové symboly zelené kolečko – výrazný strom, hnědý křížek – plošina. Na mapách nejsou mapovány vývraty!

Organizace závodu: Pro kategorie H21C, D21C, H35 a H18 bude závod probíhat na dvou mapách NESMĚŘ a ROHOVEC. Obě mapy budou v jednom mapníku. Start je na mapě NESMĚŘ. Závod začíná na mapě Nesměř, pokračuje na mapě Rohovec a končí opět na mapě Nesměř. Kategorie H12, D12, H10, D10, H10N, D10N, HDR a P startují ze startu 2. Ostatní kategorie ze startu 1.

Povinné úseky: Povinný úsek na mapový start bude značený červenými fáborky a povinný úsek od sběrné kontroly do cíle bude značený koridorem.

Zakázané prostory: Zakázaným prostorem je veškerý les od parkoviště do centra závodu a veškerý les kolem centra závodu. Další zakázané prostory – veškeré oplocenky (značka 524 Vysoký plot) a veškeré obdělávané pozemky (značka 415 Obdělávaná půda – žlutá s černými tečkami).

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Popisy kontrol: Samoobslužnou formou v centru závodu.

Odevzdávání map: Odevzdávání map v cíli do startu posledního závodníka.

Výsledky: Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány na informačních tabulích v centru.

Časový limit: 160 minut

Čas uzavření cíle: 13:00

Školka: V areálu centra.

Terén: Pestrý, různorodý terén s nepravidelně rozmístěnými skalkami, balvanovými útvary, kameny a kamínky v nadmořské výšce cca 500 m.n.m. V části ostře zaříznutá údolí, rýhy, místy s těžkou vysočinskou podložkou. Porostové detaily, náhorní rovina. Místy hustníky a podrost (prozatím není příliš vzrostlý). Doporučujeme krytí dolních i horních končetin.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení a ocenění tří nejlepších závodníků ve všech kategoriích začne cca ve 13:00 hod.

První pomoc: V prostoru centra závodu.

Ředitel: Miroslav Orálek

Hlavní rozhodčí: Martin Klusáček R2

Stavitel: Lenka Křížová R3

Jury: Petr Voborník (CTB), Zdenka Křížová (PZR), Ivan Gřunděl (SJH)

Poznámky, zákazy: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. Výše vkladu při protestech 200,- Kč. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí

Zajímavosti: Velké Meziříčí - budova luteránského gymnázia, dálniční most, kostel sv. Mikuláše, zámek a muzeum, přehrada Mostiště. Třebíč - bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť se synagogami (od roku 2003 zařazeno do památek UNESCO), židovský hřbitov.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Oblasti Vysočina.